• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Informasjon

Innsending av skjema
Etter at skjemaet er fylt ut digitalt, må skjemaet skrives ut og sendes til Færder kommune per post.

Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Kontakt/spørsmål?
Tjenestekontoret i Færder kommune
telefon: 95 19 34 80 (telefontid mandag–fredag kl. 09:00–14:00).

Veiledning
Det anbefales å lese veilederen før skjemaet fylles ut. Les veilederen her.

Informasjon om tjenester og saksbehandling
Færder kommune tildeler ulike helse- og omsorgstjenester som det kan søkes om, herunder:
Helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie

 • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand/ hjemmehjelp, opplæring og støttekontakt
 • Plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgsstønad
 • Avlastning
 • Rehabiliteringstiltak
 • Psykisk helsehjelp
 • Ruskonsulent
 • Boveiledning
 • Individuell plan
 • Dagsenter/ -aktivitetstilbud
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Velferdsteknologi som kan bidra til økt selvhjulpenhet

Kommunen vil etter mottak av søknad avgjøre om du har rett til å motta helse- og omsorgstjenester. Ved behov vil du bli kontaktet for utfyllende opplysninger. Tjenestetilbudet vil så langt som mulig utformes i samråd med deg.

Hvis søknad ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet. Du kan klage på kommunens vedtak – nærmere informasjon om dette gis i forbindelse med vedtak.

Tjenestekontoret kan ved behov gi veiledning vedrørende utfylling av søknadsskjema.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader