• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Anmodning om forhåndsuttalelse for vann og avløp

Eiendommen/tiltakshaver

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur – skal vann og avløp være sikret før det kan gis tillatelse. Det må innhentes informasjon fra teknikk og miljø i Færder kommune for vann og avløp til eiendommen.

Grunnlag for tillatelser

Vann og avløp i forbindelse med et byggetiltak er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 27  Tilknytning til infrastruktur - §27-1 vannforsyning og §27-2 avløp.

Vann- og spillvannsledninger som skal tilknyttes Færder kommunes ledningsnett er søknadspliktig i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser, utgave 2017.

Vann fra privat vannkilde er søknadspliktig dersom det skal legges inn i en bygningskropp.

Spillvann som ikke skal tilknyttes spillvanns/avløpsledning som går til kommunalt renseanlegg er et søknadspliktig tiltak i henhold til forurensningsforkriften kapittel 12. Søknad om utslippstillatelse må innsendes for godkjenning.


Opplysninger om eiendommen
/
Tiltakshaver
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader