• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon og foreldreansvar

Skjemautfylling

Utskriving ved fravær utover 10 skoledager

Informasjon og foreldreansvar

Informasjon
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid fra opplæringen på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig, jf oppl.loven § 2-11.

Dersom de foresatte velger å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen, jf. pkt. 5 i  Retningslinjer for permisjon fra opplæringen i Færder kommune . Eleven vil da per definisjon ikke lenger være elev ved skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi de foresatte et utvidet opplæringsansvar. I tiden eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Dersom eleven skrives ut fra skolen, er det foresattes ansvar å søke om innmelding til sluttskolen/nærskolen igjen. Det kan ikke garanteres plass i samme klasse som tidligere, da endringer i organiseringen kan oppstå i mellomtiden.

Dersom eleven er innvilget plass i annen krets enn nærskolen kan det ikke garanteres at eleven får plass ved samme skole som tidligere, da det i permisjonstiden kan flytte inn andre elever i skolekretsen.

Skolen har en meldeplikt overfor NAV dersom elevens fravær kan skyldes utenlandsopphold utover normal ferie, jf. Folketrygdloven § 21- 4 tredje ledd; https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/diverse-bedrift/melding-om-elevs-fravar

Kun foresatte med foreldreansvar kan skrive barnet ut av skolen

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader