• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Utskriving ved fravær utover 10 skoledager

Informasjon og foreldreansvar

Informasjon
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid fra opplæringen på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig, jf oppl.loven § 2-11.

Dersom de foresatte velger å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen, jf. pkt. 5 i  Retningslinjer for permisjon fra opplæringen i Færder kommune . Eleven vil da per definisjon ikke lenger være elev ved skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi de foresatte et utvidet opplæringsansvar. Elevens digitale enhet må leveres til skolen før utskrivingsperioden starter. I tiden eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Dersom eleven skrives ut fra skolen, er det foresattes ansvar å søke om innmelding til sluttskolen/nærskolen igjen. Det kan ikke garanteres plass i samme klasse som tidligere, da endringer i organiseringen kan oppstå i mellomtiden.

Dersom eleven er innvilget plass i annen krets enn nærskolen kan det ikke garanteres at eleven får plass ved samme skole som tidligere, da det i utskrivingsperioden kan flytte inn andre elever i skolekretsen.

Dersom eleven har skoleskyss vil busskortet bli sperret fra sluttdato, og foresatte må selv søke om busskort på nytt en uke før innskrivingen (ikke før). Selve kortet skal beholdes, og vil bli aktivert igjen ca. en uke etter bestillingen er sendt til VKT. Les mer om skoleskyss her.

Skolen har en meldeplikt overfor NAV dersom elevens fravær kan skyldes utenlandsopphold utover normal ferie, jf. Folketrygdloven § 21- 4 tredje ledd; https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/diverse-bedrift/melding-om-elevs-fravar

Kun foresatte med foreldreansvar kan skrive barnet ut av skolen

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader