• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utbetaling av støtte fra Færder fritidskasse

Informasjon

Bakgrunn

Færder kommune har fått innvilget et treårig prosjekt knyttet til Bufdirs ordning med Lokal fritidskasse, § 4-4, til prosjektet "Færder Fritidskasse".

Krav til søknaden
 1. Barnet/ungdommen det søkes støtte på vegne av må være i aldersgruppen 0 til 24 år og bosatt i Færder kommune.
 2. Det er kun voksne tillitspersoner rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler; for eksempel, ansatt i skole/barnehage, ansatte i hjelpetjenestene i kommunen, trener/instruktør i aktiviteten det er ønskelig for barnet/ungdommen å delta i.
 3. Søknaden må inneholde navn og fødselsår på barnet/ungdommen det søkes støtte for.
 4. Navn på foreningen/bedriften der aktiviteten skal gjennomføres.
 5. Opplysninger om totalt antall aktiviteter barnet har i tillegg til den aktiviteten det søkes støtte til.
 6. Søknaden må inneholde summen det søkes støtte til og eventuelt mottatt fakturagrunnlag for aktiviteten.
 7. Dersom det søkes støtte til aktivitet som går over to kalenderår, må faktura for hele perioden sendes i søknadsåret, eller det må søkes i begge år.

Tillitspersonen skal være i kontakt med aktivitetssted og avklare at tilbudet kan benyttes av den/de det søkes støtte for før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist: Fortløpende.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader